Available courses

Pre hosťovský prístup použite heslo: "Steam-23".

Klub učiteľov informatiky je komunikačnou platformou učiteľov informatiky na základných, stredných a vysokých školách a neformálnym vzdelávaním učiteľov základných a stredných škôl v oblasti moderných metód a obsahu vyučovania informatiky.

PALMA junior je súťaž v programovaní v jazyku Python.

  • Kategória EXPERT:
    • ZŠ: 8. - 9.
    • G8: 3. - 4.
  • Kategória GURU:
    • G8: 5. - 7.
    • SŠ: 1. - 3.